สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มอบสินไหมมรณกรรม นายเจษฎา จันทรรักษ์ สามัญสมาชิกสังกัดเครือเนชั่น

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  มอบสินไหมมรณกรรม นายเจษฎา จันทรรักษ์ สามัญสมาชิกสังกัดเครือเนชั่น

เมื่อวันที่ 8 พ.ค  63 ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายชุมพล แก้วแจ่ม อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ  มอบสินไหมมรณกรรม  จำนวน 100,000 บาท    ให้นายประจวบ จันทรรักษ์ และนางวารุณี จันทรรักษ์ บิดาและมารดาของนายเจษฎา จันทรรักษ์ สมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อเร็วๆนี้ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ทำประกันชีวิตกลุ่มกับบริษัท  เมืองไทยประกันชีวิต  จำกัด   (มหาชน) ให้สมาชิกสมาคมฯ  ที่ชำระเงินค่าบำรุงประจำปี