สถาบันพระปกเกล้า, ปรม. รุ่น 19 สถาบันพระปกเกล้ามอบถุงยังชีพ”ปรม.19 ยิ้มด้วยกัน “ ให้สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมเป็นสื่อกลางกระจายช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนช่วยประชาชนช่วงวิกฤติภัยโควิด-19

 

สถาบันพระปกเกล้า, ปรม. รุ่น 19 สถาบันพระปกเกล้ามอบถุงยังชีพ”ปรม.19 ยิ้มด้วยกัน “ ให้สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมเป็นสื่อกลางกระจายช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนช่วยประชาชนช่วงวิกฤติภัยโควิด-19

6 พ.ค. นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้านำผู้แทนคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.)รุ่นที่ 19 สถาบันพระปกเกล้า นำถุง”ปรม.19 ยิ้มด้วยกัน” จำนวน 300 ชุด ซึ่งภายในบรรจุข้าวสาร สิ่งของอุปโภค บริโภค เวชภัณฑ์  เจลแอลกอฮอล์ จำนวน 300 ชุด มามอบให้กับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยมีคุณมงคล บางประภานายกสมาคมและคณะกรรมการสมาคมฯเป็นผู้รับมอบ เพื่อที่สมาคมฯจะได้เป็นสื่อกลางและร่วมพลังกระจายสิ่งของดังกล่าวให้กับผู้ที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 ต่อไป

โครงการ”ปรม.19 ยิ้มด้วยกัน” ของนักศึกษาหลักสูตรปรม.19 สถาบันพระปกเกล้านี้เป็นการร่วมพลังของนักศึกษาปรม.19 ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ที่ร่วมกันรวบรวมทุนทรัพย์และสิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง ยา เจลแอลกอฮอล์ เพื่อมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคม บรรเทาความเดือนร้อนให้ประชาชนที่ขาดรายได้ ตกงาน จากสถานการณ์โควิด-19 และเป็นไปตามความมุ่งหวังของสถาบันพระปกเกล้าที่ต้องการเห็นนักศึกษาหลักสูตรฯมีบทบทบาทช่วยเหลือสังคมในเวลานี้
โดยการจัดทำอละบริจาคถุง”ปรม.19 ยิ้มด้วยกัน”จำนวนรวม 5,000 ชุดนี้ทางนักศึกษา ปรม.19 ร่วมด้วยกับสถาบันพระปกเกล้าจะได้จัดสรรกระจายถุง5,000 ชุดดังกล่าว มอบผ่านหน่วยงาน มูลนิธิ สมาคม ชุมชน เพื่อให้ถึงมือประชาชนที่มีความเดือนร้อนและจำเป็นมากที่สุดและเร็วต่อสถานการณ์ต่อไป