ปิดระบบลงทะเบียนรับถุง ”ปรม.19 ยิ้มด้วยกัน” เนื่องครบตามจำนวนแล้ว

นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าตามที่คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 19 สถาบันพระปกเกล้า ได้มอบถุง ”ปรม.19 ยิ้มด้วยกัน” ซึ่งภายในบรรจุข้าวสาร สิ่งของอุปโภค บริโภค เวชภัณฑ์  และเจลแอลกอฮอล์  เพื่อให้สมาคมฯร่วมเป็นสื่อกลางกระจายช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนช่วยประชาชนช่วงสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ระบาด จึงขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมฯ และสื่อมวลชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ลงทะเบียนรับถุง ”ปรม.19 ยิ้มด้วยกัน” ตามลิงค์ด้านล่าง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


https://forms.gle/Ymd2E2ucUeWma3UT6


หลังจากที่สมาชิกลงทะเบียนในระบบแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ติดต่อประสานกลับไป

เนื่องจากมีผู้แจ้งความจำนงรับถุงยิ้มด้วยกันครบตามจำนวนแล้ว จึงขอปิดระบบลงทะเบียน