ฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ หารือเตรียมจัดทำหนังสือวันนักข่าว

9 ธันวาคม - น.รินี เรืองหนู อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยสมาชิกกองบรรณาธิการ ประชุมหารือเรื่องเนื้อหาหนังสือวันนักข่าวซึ่งเป็นหนังสือรายงานประจำปีของสมาคมฯ โดยเนื้อหาหลักในปีนี้เน้นเรื่อง “68ปี สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ การดำรงอยู่ภายใต้ความท้าทายใหม่” เผยแพร่วันที่ 5 มีนาคม 2565 ซึ่งตรงกับวันนักข่าวสำหรับการจัดหาโฆษณาหนังสือวันนักข่าวปี 2566 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ ฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท นักทุ่งเที่ยว จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ