“ซีทีเจ” เตรียมประชุมหารือสมาชิก “ซีเอเจ” หลังโควิด-19 ทำให้ อินโดฯ ยังไม่พร้อมรับเก้าอี้ประธานสื่ออาเซียน

“ซีทีเจ” เตรียมประชุมหารือสมาชิก “ซีเอเจ” หลังโควิด-19 ทำให้ อินโดฯ ยังไม่พร้อมรับเก้าอี้ประธานสื่ออาเซียน

 

 

(16กรกฎาคม 2563)….นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง เลขาธิการสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (Confederation of Thai Journalists) หรือ“ซีทีเจ” และเลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาพันธ์ฯ ในฐานะประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน (Confederation of ASEAN Journalists) หรือ “ซีเอเจ” เตรียมจัดการประชุมทางไกลร่วมกับองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนซึ่งเป็นสมาชิก และพาร์ทเนอร์ของซีเอเจเพื่อหารือร่วมกันถึงกรอบการทำงานของสื่อมวลชนในอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบไปทั่วทั้งภูมิภาค และทั่วโลกในขณะนี้ และยังเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้สมาคมนักข่าวอินโดนีเซีย (PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA) ยังไม่พร้อมรับตำแหน่งประธานซีเอเจต่อจากประเทศไทยได้

 

“สมาพันธ์ฯ ได้ตั้งสำนักเลขาธิการซีเอเจขึ้นมาเพื่อขับเคลื่อนการทำงานของซีเอเจ หลังรับตำแหน่งประธานมาตั้งแต่ต้นปี 2561 และได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ร่วมกันของสื่อมวลชนในภูมิภาค โดยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ และเอกชนอย่างดีเสมอมา ครั้งนี้ก็เช่นกัน ที่การจัดประชุมแม้จะจัดขึ้นอย่างเร่งด่วน แต่ก็ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทยทั้งในเรื่องสถานที่ และระบบการประชุม ซึ่งขณะนี้มีผู้ตอบรับแล้วจำนวน 6 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย สปป.ลาว กัมพูชา มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเมียนมา ส่วนเวียดนาม และสิงคโปร์ ยังติดขัดจากปัจจัยภายใน โดยจะแบ่งการประชุมออกเป็น 2 รอบคือในวันที่ 17และ 24 กรกฎาคมนี้”นายจีระพงษ์กล่าว

 

นายดำฤทธิ์ วิริยะกุลที่ปรึกษาสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และดำรงตำแหน่งเลขาธิการซีเอเจ เสริมว่า หลังสำนักเลขาธิการซีเอเจ ได้รับการยืนยันจากอินโดนีเซียว่าประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 20(20thCAJ General Assembly) อาจจะต้องเลื่อนไปอีกอย่างน้อย 1 ปี ซึ่งจะทำให้สมาพันธ์ฯ  ยังต้องดำรงตำแหน่งประธานซีเอเจต่อไปก่อน จึงจำเป็นต้องมีการหารือร่วมกับสมาชิกทุกองค์กร และเพื่อดำรงไว้ซึ่งบทบาทของซีเอเจในการสนับสนุนความสัมพันธ์ และความร่วมมือของสื่อมวลชนในภูมิภาคจึงเป็นที่มาของการจัดการประชุมทางไกลที่ว่านี้

“การประชุมในครั้งนี้จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19ในแต่ละประเทศ โดยเฉพาะผลกระทบที่มีต่อสื่อมวลชน จากนั้นจะหารือร่วมกันถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลในอนาคตเพื่อให้การรายงานข่าวเป็นไปอย่างถูกต้อง ตลอดจนความร่วมมือในกรอบซีเอเจ แผนการจัดประชุมร่วมของสมาชิกทั้งหมด และการจัดประชุมใหญ่ครั้งที่ 20ตลอดจนประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งขณะนี้ กรรมการบริหารของสมาคมวิชาชีพต่อประเทศได้ตอบรับเข้าร่วมการประชุมทางไกลที่จะมีขึ้นตั้งแต่สุดสัปดาห์นี้แล้วโดยพร้อมเพรียง”นายดำฤทธิ์ทิ้งท้าย

สำหรับสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้รับตำแหน่งประธานซีเอเจต่อจากเวียดนาม ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 โดยมอบหมายแต่งตั้งตัวแทนให้กรรมการบริหารซีเอเจทั้งสิ้น 4 ตำแหน่งได้แก่ นายเทพชัย หย่อง ที่ปรึกษาสมาพันธ์ฯ อดีตนายกสมาคมนักข่าววิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานซีเอเจ นายดำฤทธ์ วิริยะกุล ที่ปรึกษาสมาพันธ์ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการซีเอเจ นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ที่ปรึกษาสมาพันธ์ฯ และอดีตนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และนายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ ที่ปรึกษาสมาพันธ์ฯ และอดีตนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ดำรงตำแหน่งกรรมการซีเอเจ