ประกาศรับสมัครผู้เข้าอบรมเซฟตี้11 -การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้งและภัยพิบัติ” รุ่นที่ 11

 

 

นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง เลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าสมาคมฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้สื่อข่าวภาคสนาม ที่ต้องเข้าพื้นที่รายงานข่าวในสถานการณ์ที่มีปัญหาความขัดแย้งรุนแรง การเข้ารายงานข่าวในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติขนาดใหญ่ ทั้งจากน้ำท่วมใหญ่ แผ่นดินไหว สึนามิ เพลิงไหม้รุนแรง หรือตึกถล่ม รวมถึงวิธีการตรวจสอบและจัดการกับข่าวปลอม หรือ Fake News

 

จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ““การรายงานข่าวในภาวะวิกฤตและสาธารณภัยรุ่นที่ ๑๑ ระหว่างวันศุกร์ที่ ๑๑ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ ณ วังยางรีสอร์ท อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อช่วยสร้างองค์ความรู้พื้นฐานให้แก่สื่อมวลชนเรื่องการทำข่าวอย่างปลอดภัยในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งรุนแรง รวมถึงสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนที่ต้องเข้าปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง และส่งเสริมให้สื่อมวลชนรายงานข่าวอย่างครบถ้วน รอบด้านภายใต้กรอบจริยธรรม

 

เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย ๑.การเตรียมตัวและวางแผนก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงานข่าว ๒.การเข้าทำข่าวในพื้นที่ที่ประสบภาวะวิกฤตและสาธารณภัย รวมทั้งการทำข่าวโรคระบาด ๓.ภาษาที่ใช้ในการรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้งและการรายงานข่าวในสถานการณ์อันตราย ๔.การช่วยชีวิตและการปฐมพยาบาลเชิงยุทธวิธีในสถานการณ์ฉุกเฉิน ๕.ความปลอดภัยในการใช้ดิจิทัลฯลฯ และพิเศษสำหรับครั้งนี้การบรรยายพิเศษ “แนวโน้มสถานการณ์ขัดแย้งในสังคมไทยที่สื่อมวลชนควรรู้” โดย ผศ. ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  และ Workshop “Digital Safety” (ออนไลน์อย่างปลอดภัย) โดยผู้แทนจากบริษัท กูเกิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด

 

ขอเชิญสื่อมวลชนอายุไม่เกิน ๔๕ ปี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว โดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับระบบหัวใจ หอบหืด ลมชักฯ สามารถสมัครเพื่อเข้าร่วมอบรม รับจำนวน ๒๕ คน (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ภายใน ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงค์ที่อยู่ด้านล่างนี้

 

 

 

ลงทะเบียนใบสมัครที่นี้

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

#สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย