สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ เปิดระบบร้องเรียน ‘คุกคามสื่อมวลชน’

วันที่ 21 มีนาคม 2566 นายธีรนัย จารุวัสตร์ อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูป สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กล่าวว่าในรอบหลายปีมานี้ การคุกคามสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนยังเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆ ในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายร่างกาย ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ การฟ้องปิดปาก (SLAPP) หรือใช้วาจาหรือกริยาเชิงข่มขู่เพื่อให้เกิดความกลัว เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมาสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยได้แสดงจุดยืนคัดค้านการคุกคามสื่อในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

อย่างไรก็ตาม นายธีรนัยยอมรับว่า อาจจะมีการคุกคามสื่อบางกรณีที่คณะทำงานไม่ได้รับทราบ หรือไม่ได้เป็นข่าว หรือผู้ถูกคุกคามไม่ต้องการเปิดเผยให้เป็นเรื่องสาธารณะ ด้วยความกังวลทางด้านความปลอดภัยหรือเหตุผลอื่นๆ 

ดังนั้น สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จึงได้เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนกรณึคุกคามสื่อมวลชน ในรูปแบบ Google Form เพื่อเปิดโอกาสให้คนทำงานสื่อที่ประสบกับการคุกคามสิทธิเสรีภาพสื่อ หรือผู้พบเห็น สามารถรายงานเหตุการณ์ให้สมาคมฯได้รับทราบโดยตรง จะได้เป็นข้อมูลให้กับคณะทำงาน และพิจารณาหาทางดำเนินการที่เหมาะสมต่อไป 

สำหรับข้อมูลที่ส่งเข้ามาในช่องทางดังกล่าว จะเก็บเป็นความลับและไม่เผยแพร่ต่อนอกเสียจากได้รับการยินยอมจากเจ้าของเรื่องเท่านั้น โดยบุคคลในสมาคมฯที่จะมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลที่ร้องเรียนเข้ามา ประกอบด้วย:

  1. นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
  2. เลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
  3. อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ
  4. รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ
  5. ผู้จัดการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนประสงค์ให้สมาคมฯ ดำเนินการตรวจสอบ และคณะทำงานเห็นควรที่จะเชิญผู้เชี่ยวชาญพิเศษหรือบุคคลอื่นๆ มาร่วมพิจารณาด้วย คณะทำงานจะแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบและสอบถามความสมัครใจก่อนเสมอ

นอกจากนี้ ผู้ปฏิบัติงานสื่อมวลชนหรือประชาชนทั่วไปยังสามารถใช้ช่องทางดังกล่าวเพื่อร้องเรียนการกระทำผิดทางจริยธรรมของสมาชิกสมาคมฯ ที่พบเห็นได้ด้วย ซึ่งคณะทำงานจะนำข้อมูลส่งต่อให้คณะกรรมการจริยธรรมของสมาคมฯ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอน