TJA จัดประกวดภาพถ่าย-คลิป TikTok ต้อนรับวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก 2566 

‘วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก’ (World Press Freedom Day) ปีนี้ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ  เชิญเพื่อนๆสื่อมวลชนส่งภาพเข้าประกวดในหัวข้อ ‘เสรีภาพสื่อเสรีภาพประชาชน’ และประกวดคลิป TikTok ในหัวข้อ ‘ชีวิตคนทำงานสื่อ’ 

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 นายธีรนัย จารุวัสตร์ อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฎิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ได้มีมติจัดกิจกรรมเนื่องในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก (World Press Freedom Day) เพื่อเปิดโอกาสให้คนทำงานสื่อมวลชนได้แสดงฝีมือกับความสร้างสรรค์ และส่งเสริมความภาคภูมิใจในวิชาชีพสื่อมวลชน โดยในปีนี้ นอกจากจะมีการประกวดภาพถ่าย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องมาหลายปีแล้ว จะมีการประกวดคลิป TikTok เป็นครั้งแรกอีกด้วย

สำหรับกติกาและวิธีการร่วมกิจกรรม สามารถอ่านดูอย่างละเอียดได้ในด้านล่าง

นอกจากนี้ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ได้เชิญตัวแทนหลากหลายพรรคการเมืองร่วมงานเสวนา “สิทธิเสรีภาพสื่อมวลชน ในมุมมองพรรคการเมืองไทย” ในวันที่ 2 พ.ค. เนื่องในโอกาสวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก และจะมีพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ที่ชนะการประกวดภาพถ่าย-คลิป TikTok ในวันเดียวกันอีกด้วย (รายละเอียดเพิ่มเติม: สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ เชิญ 5 พรรคใหญ่ร่วมเสวนา‘เสรีภาพสื่อในมุมมองพรรคการเมือง’ 2 พ.ค.

สำหรับ “วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก” เป็นวันสำคัญที่กำหนดโดย องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ “ยูเนสโก้” (UNESCO) มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2534 โดยมีจุดประสงค์ให้ผู้คนทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญของเสรีภาพสื่อ ตลอดจนเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชน อันเป็นสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 

รายละเอียดการประกวดภาพถ่าย เนื่องในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก 2566

หัวข้อ ‘เสรีภาพสื่อเสรีภาพประชาชน’

หลักเกณฑ์ผู้ส่งภาพเข้าประกวด: ต้องเป็นผู้ที่ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่ทำงานในสำนักข่าว เช่น นักข่าวภาคสนาม ช่างภาพ นักข่าวประจำโต๊ะข่าวต่างๆ ฯลฯ โดยสำนักข่าวนั้นต้องรายงานข่าวสารเป็นกิจลักษณะ, มีช่องทางเผยแพร่ข่าวสารเป็นของตนเอง เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ หรือเว็บไซต์, และมีกองบรรณาธิการหรือผู้รับผิดชอบโดยชัดเจน

หลักเกณฑ์การตัดสิน: ความสวยงาม, เทคนิก, เนื้อหาตรงกับโจทย์ที่กำหนด สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่าง “เสรีภาพสื่อ” และ “เสรีภาพประชาชน”

ประเภทรางวัล: 

ชนะเลิศ 10,000 บาท

รองชนะเลิศ 5,000 บาท

รองชนะเลิศ 5,000 บาท

ชมเชย 2,500 บาท

Popular vote  5,000 บาท

กติกา:

1. เป็นภาพที่ถ่ายด้วยตนเอง ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น 

2. ต้องโพสต์ในโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มดังต่อไปนี้ Facebook, Twitter, Instagram โดยตั้งค่าเป็นสาธารณะ (Public) ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 23 เมษายน 2566 

3. ห้ามตัดต่อหรือแก้ไขรูปจนกระทบต่อข้อเท็จจริง

4.โพสต์ที่ส่งเข้าประกวดในประเภทสื่อมวลชนต้องติดแฮชแท็ก 

#เสรีภาพสื่อเสรีภาพประชาชน #วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก #WPFD2023 

5. ผู้สนใจประกวด สามารถโพสต์ภาพเพื่อส่งเข้าประกวดได้สูงสุดไม่เกินคนละ 3 รูป 

ไทม์ไลน์การประกวด:

4 เมษายน เริ่มกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย

23 เมษายน ปิดกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย

27 เมษายน ประกาศรายชื่อผู้ชนะ, เปิดให้ลงคะแนนเลือก Popular Vote

2 พฤษภาคม มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด 

รายละเอียดการประกวดคลิป TikTok เนื่องในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก 2566

หัวข้อ ‘ชีวิตคนทำงานสื่อ’

หลักเกณฑ์ผู้ส่งคลิปเข้าประกวด: ต้องเป็นผู้ที่ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่ทำงานในสำนักข่าว เช่น นักข่าวภาคสนาม ช่างภาพ นักข่าวประจำโต๊ะข่าวต่างๆ ฯลฯ โดยสำนักข่าวนั้นต้องรายงานข่าวสารเป็นกิจลักษณะ, มีช่องทางเผยแพร่ข่าวสารเป็นของตนเอง เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ หรือเว็บไซต์, และมีกองบรรณาธิการหรือผู้รับผิดชอบโดยชัดเจน

ประเภทรางวัล:

ชนะเลิศ 5,000 บาท

รองชนะเลิศ 3,000 บาท

ชมเชย 2,000 บาท

กติกา:

1. ต้องโพสต์คลิปในแพลตฟอร์ม TikTok โดยตั้งค่าเป็นสาธารณะ (Public) ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 23 เมษายน 2566

2. คลิปที่ส่งเข้าประกวดในประเภทสื่อมวลชนต้องติดแฮชแท็ก 

#ชีวิตคนทำงานสื่อ #วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก #WPFD2023

3. ผู้สนใจประกวด สามารถโพสต์ภาพเพื่อส่งเข้าประกวดได้สูงสุดไม่เกินคนละ 1 คลิป สามารถโพสต์เป็นคลิปหนึ่งคน หรือรวมกันหลายคนในคลิปเดียวก็ได้

ไทม์ไลน์การประกวด:

4 เมษายน เริ่มกิจกรรมการประกวดคลิป

23 เมษายน ปิดกิจกรรมการประกวดคลิป

27 เมษายน ประกาศรายชื่อผู้ชนะ

2 พฤษภาคม มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด 

หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อได้ที่ tjareporter@gmail.com หรือเบอร์โทรศัพท์ 02-668-9422