สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ เชิญ 5 พรรคใหญ่ร่วมเสวนา‘เสรีภาพสื่อในมุมมองพรรคการเมือง’ 2 พ.ค.

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ UNESCO และ Cofact Thailand จัดเสวนาหัวข้อ “สิทธิเสรีภาพสื่อมวลชน ในมุมมองพรรคการเมืองไทย” เนื่องในโอกาสวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก 2566

ในวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม เวลา 10.00-12.00 น. ณ (สำนักงานชั่วคราวสมาคมฯ) ห้องบอลรูม ชั้น 7 ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาคารบางซื่อจังชั่น ถ.กำแพงเพชร 2 

.

พรรคการเมืองที่ยืนยันจะส่งตัวแทนร่วมแสดงทัศนะในการเสวนาได้แก่ (เรียงลำดับตามตัวอักษร) คุณรังสิมันต์ โรม พรรคก้าวไกล คุณธิดารัตน์ ยิ่งเจริญ พรรคไทยสร้างไทย คุณวทันยา บุนนาค พรรคประชาธิปัตย์ คุณขัตติยา สวัสดิผล พรรคเพื่อไทย และ (ว่าที่) ร้อยตำรวจเอกหญิง อัยรดา บำรุงรักษ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ ดำเนินรายการโดยคุณวศินี พบูประภาพ อนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อสมาคมฯ

.

กิจกรรมในงานนอกจากเสวนาแล้ว ยังมีการอ่านแถลงการณ์ร่วมของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และสภาวิชาชีพข่าววิทยุโทรทัศน์ไทย โดยคุณชำนาญ ไชยศร รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และคุณธวานันทภัทร ตั๋นไชยวงค์ ปฏิคม สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย รวมทั้งได้รับเกียรติจาก Mr. Joe Hironaka,Chief of Communication and Information Unit, UNESCO Bangkok (องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ) กล่าวสุนทรพจน์ เนื่องในโอกาส “วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก 2566” 

.

นอกจากนี้ ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ จะมีพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ที่ชนะการประกวดภาพถ่าย-คลิป TikTok อีกด้วย 

จึงขอเชิญชวนสื่อมวลชนที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

สมาคมนักข่าวฯ ชวนเลือกภาพ ‘Popular Vote’ จากเวทีประกวดรูป ‘วันเสรีภาพสื่อโลก’

https://tja.or.th/view/activities/media-movements/1447407

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ เผย Shortlist ผลงานชิงรางวัลจากเวทีประกวด Tiktok #ชีวิตคนทำงานสื่อ เนื่องใน ‘วันเสรีภาพสื่อโลก’

https://tja.or.th/view/highlight/1447427

กำหนดการ “วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก 2566”

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับเครือข่ายองค์กรวิชาชีพสื่อ

วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น.

ณ ห้องบอลรูม ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชั้น 7

อาคารบางซื่อจังชั่น ถ.กำแพงเพชร 2

10.00 น.                       ลงทะเบียน

10.30 น.                 .กล่าวเปิดงาน

................................คุณมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 

10.35 น.                 อ่านแถลงการณ์ร่วมสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และสภาวิชาชีพข่าววิทยุโทรทัศน์ไทยเนื่องในโอกาส “วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก 2566”

...............................คุณชำนาญ ไชยศร 

................................รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ 

................................คุณธวานันทภัทร ตั๋นไชยวงค์ 

.................................ปฏิคม สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

10.40 น.                     กล่าวสุนทรพจน์ เนื่องในโอกาส “วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก 2566”

Mr. Joe Hironaka,Chief of Communication and Information Unit, 

UNESCO Bangkok (องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ) 

10.50 น.                       เสวนาในหัวข้อ “สิทธิเสรีภาพสื่อมวลชน ในมุมมองพรรคการเมืองไทย”

                           ..........พรรคก้าวไกล : คุณรังสิมันต์ โรม

....................................พรรคไทยสร้างไทย : คุณธิดารัตน์ ยิ่งเจริญ

....................................พรรคเพื่อไทย : คุณขัตติยา สวัสดิผล

....................................พรรคประชาธิปัตย์ : คุณวทันยา บุนนาค

...................................พรรครวมไทยสร้างชาติ : (ว่าที่) ร้อยตำรวจเอกหญิง อัยรดา บำรุงรักษ์

..........................ผู้ดำเนินรายการ : คุณวศินี พบูประภาพ 

                           อนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อสมาคมฯ

11.30 น.                       เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนถามตัวแทนพรรคการเมือง (Q&A)

12.00 น.                       ถ่ายภาพร่วมกัน 

14.00 น                        พิธีมอบรางวัลผลการประกวดภาพ #เสรีภาพสื่อเสรีภาพประชาชน

และการประกวดคลิป TikTok #ชีวิตคนทำงานสื่อ