ฝ่ายต่างประเทศ TJA ร่วมมือ ‘ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี’ เตรียมจัดงาน ‘Korea Day’ สำหรับสื่อมวลชนไทย

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566 นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นายธีรนัย จารุวัสตร์ อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ และอุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อสมาคมฯ และนายเสกสรร อานันทศิริเกียรติ อนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ เข้าพบผู้แทนจาก “ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี” ถนนสุขุมวิท โดยมีคุณ Jaeil Cho ทูตวัฒนธรรม พร้อมด้วยคุณ Jooyoung Son และคุณ Jihyeon Bang ผู้จัดการฝ่ายวัฒนธรรม ให้การต้อนรับ 

นายมงคลกล่าวว่า จุดประสงค์การของการพูดคุยครั้งนี้คือเพื่อทำความรู้จักระหว่างสมาคมฯ กับศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมเกาหลีของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีในประเทศไทย และหารือเกี่ยวกับการทำกิจกรรมร่วมกันในอนาคต โดยเฉพาะในการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม เพราะประเทศเกาหลีมีชื่อเสียงอย่างมากในด้านการส่งออกทางวัฒนธรรม และวัฒนธรรมเกาหลีก็เป็นที่นิยมในประเทศไทยในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ภาษา ศิลปะ ดนตรี การแต่งกาย ฯลฯ

ด้านคณะผู้แทนจากศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีระบุว่า ที่ผ่านมารัฐบาลเกาหลีมีโครงการพาสื่อมวลชนไทยไปดูงานที่ประเทศเกาหลีใต้เป็นประจำ เพื่อให้นักข่าวไทยได้สัมผัสประเทศเกาหลีด้วยตนเอง ขณะเดียวกัน ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีในประเทศไทย ก็จัดกิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมเกาหลีให้คนไทยรู้จักอยู่บ่อยครั้งเช่นกัน เช่น กิจกรรมเรียนรู้อาหารเกาหลี การเฉลิมฉลองงานปีใหม่เกาหลี และนิทรรศการในหลายๆเรื่อง 

นอกจากนี้ สมาคมนักข่าวฯ ยังสามารถเสนอแนะให้ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีจัดกิจกรรมอื่นๆ ที่สื่อมวลชนไทยน่าจะสนใจได้ด้วย เช่น ทำอาหารเกาหลี, ฝึกฝนการเต้นเพลง k-pop, เรียนรู้ศิลปะป้องกันตัวเทควันโด หรือเป็นตัวกลางสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนไทยกับสื่อมวลชนเกาหลีในประเทศไทย เป็นต้น 

หลังการพูดคุย ทั้งสองฝ่ายได้ข้อสรุปด้านความร่วมมือระหว่างสมาคมนักข่าวฯ กับศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีในเบื้องต้น โดยคณะผู้แทนจากศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีเสนอว่าจะจัดกิจกรรม “Korea Day” เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนไทยได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมเกาหลีในรูปแบบต่างๆ ส่วนสมาคมนักข่าวฯจะเป็นผู้ประชาสัมพันธ์โครงการและคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ เมื่อรายละเอียดต่างๆ สรุปโดยสมบูรณ์แล้ว สมาคมนักข่าวฯ จะแจ้งให้สื่อมวลชนทราบในโอกาสถัดไป 

สำหรับศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี มีประวัติก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2556 ปัจจุบันตั้งอยู่ตรงข้าม “Korean Town” ซึ่งเป็นแหล่งรวมร้านอาหารเกาหลีชื่อดังในย่านอโศก ซึ่งนอกจากจะมีภารกิจส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีของประเทศเกาหลีใต้และประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมเกาหลีแล้ว ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลียังได้ร่วมกับองค์กรทางด้านวัฒนธรรมของรัฐบาลไทยเพื่อจัดการแสดง นิทรรศการ เทศกาลและงานกิจกรรมทางวัฒนธรรมหลากหลายประเภท รวมทั้งกิจกรรมด้านการศึกษาด้วย