ผู้แทน TJA พบสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย หารือความร่วมมือด้านสื่อมวลชน

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  พร้อมด้วยนางสาววัชรินทร์  เศรษฐกุดั่น อนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศสมาคมนักข่าวฯ  เข้าพบนางคาวามูระ  มากิ (Kawamura Maki) ผู้อำนวยการสำนักข่าวสารญี่ปุ่น และ นางสาวไซกะ โมริยะ (Saika Moriya) นักการทูตตรี ฝ่ายการเมือง สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ณ สถานทูตญี่ปุ่นถนนวิทยุ

โดยนายกสมาคมนักข่าวฯ ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กรสื่อในประเทศไทย  ทั้งรูปแบบสมาคม สมาพันธ์และสภาการสื่อ ให้ทาง ผอ.สำนักข่าวสารญี่ปุ่นได้รับทราบ  พร้อมทั้งอธิบายโครงสร้างการทำงานของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยโดยเฉพาะฝ่ายต่างประเทศ  รวมทั้งบทบาทและความร่วมมือต่างๆ ที่สมาคมนักข่าวมีกับองค์กรหน่วยงาน สถานทูตหรือสมาคมของสื่อต่างประเทศ

โดยทางผู้อำนวยการสำนักข่าวสารญี่ปุ่น ปรารภว่าเป็นความตั้งใจของสำนักข่าวสารญี่ปุ่นที่อยากจะทำความรู้จักกับสมาคมนักข่าวฯ  เพื่อเป็นการเชื่อมต่อความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนญี่ปุ่นและสื่อมวลชนไทย  รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข่าวสารตลอดจนการจัดกิจกรรมร่วมกันในอนาคต  โดยในอนาคตอันใกล้อาจจะมีโครงการสานสัมพันธ์ในเชิงวัฒนธรรมขึ้นระหว่างสื่อมวลชนญี่ปุ่นในประเทศไทยกับสื่อมวลชนไทยผ่านสมาคมนักข่าวฯ  ก่อนที่จะขยายความร่วมมือในด้านอื่นๆ ต่อไป