ฝ่ายสิทธิ์ฯ TJA ขอให้สื่อมวลชนใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่พื้นที่ชุมนุม 

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 นายชำนาญ ไชยศร อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ทำหนังสือเรียกประชุมร่วมกันของรัฐสภา เพื่อโหวตนายกรัฐมนตรีรอบที่ 2 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 คาดการณ์ว่าจะมีการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมหลายฝ่าย ดังนั้นฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ มีความห่วงใยสื่อมวลชนในการปฏิบัติหน้าที่ครั้งนี้จึงขอให้ก่อนออกไปทำข่าวควรเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวกับการชุมนุม และพื้นที่ชุมนุมอยู่จุดใดมีทางเข้า-ออกใดได้บ้าง เพื่อความสะดวกในการทำข่าว


ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ขอให้สื่อมวลชนพกบัตรนักข่าวของหน่วยงานต้นสังกัด และสวมปลอกแขนมีลักษณะเป็นสีฟ้าตราสัญลักษณ์ Press ออกโดยองค์กรวิชาชีพสื่อ 6 องค์กร ซึ่งทุกปลอกแขนมีหมายเลขกำกับเฉพาะของแต่ละชิ้น เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนสามารถติดตามตรวจสอบได้ว่าปลอกแขนเป็นของบุคคล หรือสังกัดใดสำหรับสื่อมวลชนที่ได้รับปลอกแขนดังกล่าวต้องผ่านกระบวนการคัดกรองออกให้โดยองค์กรวิชาชีพสื่อ 6 องค์กร ได้แก่ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ และสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย


ในการนี้ฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ขอให้นักข่าว ช่างภาพ และผู้ปฏิบัติการสื่อภาคสนามคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุด โดยให้ยึดตามหลักปฏิบัติการรายงานข่าวด้วยการหลีกเลี่ยงการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่มีลักษณะยั่วยุให้เกิดความรุนแรง พึงระมัดระวังการตกเป็นเครื่องมือในการรายงานข่าวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง อันจะนำไปสู่ความเข้าใจผิดของประชาชน ระมัดระวังไม่ทำให้เกิดการยั่วยุ สำรวมในการสื่อสารไม่แสดงความก้าวร้าว ด้วยการแสดงท่าทีที่เป็นมิตร และแสดงตัวให้ชัดเจน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน


สุดท้ายนี้ขอสนับสนุนให้สื่อมวลชนทุกแขนงทำหน้าที่ในการเสนอข่าวสาร แสดงความคิดเห็นอย่างเข้มแข็ง เพื่อประโยชน์ และสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนอย่างแท้จริง ทั้งเรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเคารพสิทธิเสรีภาพ และเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนที่ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อนำความจริงมาเสนอต่อสาธารณชนอย่างครบถ้วนรอบด้าน