TJA ให้การต้อนรับและหารือตัวแทน iNet

วันที่ 20 ก.ค. 66 คณะกรรมการบริการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับและพูดคุยหารือกับ นางสาววทนพร ฉิมบรรเทิง และ นางสาวชนากานต์ จายะกัน Business Development ตัวแทน บมจ. อินเทอร์เน็ตประเทศไทย หรือ iNet ถึงการใช้ระบบดิจิทัล หรือ Digital Transformation ในงานด้านการสมัคร ต่ออายุสมาชิก การอบรม สัมมนา หลักสูตรต่างๆ ฯ เพื่อเป็นองค์ความรู้ในการยกระดับระบบงานของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศ