ประกาศรับสมัครผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการข่าวการชุมนุมทางการเมือง”

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงาน กสทช. จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "การจัดการข่าวการชุมนุมทางการเมือง” ระหว่างวันเสาร์ที่ ๒๖ - วันอาทิตย์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมไมด้าแกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม (รับจำนวนจำกัด ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
.
เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย ๑.การวางแผนสำหรับการทำข่าวความขัดแย้ง ๒. การเตรียมตัวก่อนเข้าไปในพื้นที่ความขัดแย้งการเตรียมตัวและวางแผนก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงานข่าว ๓.การรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้ง ๔. การถอดบทเรียนการทำข่าวการชุมนุม
.
ขอเชิญสื่อมวลชนที่ต้องลงพื้นที่นำเสนอข่าวการชุมนุมทางการเมือง สมัครเพื่อเข้าร่วมอบรม ภายใน ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
.
แบบลงทะเบียนสมัครเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการข่าวการชุมนุมทางการเมือง” https://forms.gle/qgXZSFPzip4Srzur9
.
ทั้งนี้สมาคมฯจะมีการประกาศรายชื่อผู้ได้รับการอบรมในวันที่ ๑๗ ส.ค. นี้ พร้อมแจ้งกำหนดการและกติกาในการเข้าอบรม และกรณีที่มีผู้สมัครเข้ามาจำนวนมากเกิน ๓๐ คน จะใช้เกณฑ์การพิจารณาที่เหมาะสมและถือเป็นที่สิ้นสุด