ฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์หารือเตรียมความพร้อมการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 

นายวัฒนะชัย ยะนินทร อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประชุมหารือร่วมกับอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ฯ ในการเตรียมความพร้อมการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ทั้งเตรียมการจัดทำพิธีทำบุญถวายสังฆทานแด่นักหนังสือพิมพ์ผู้ล่วงลับ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สมาคมทำต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่68 เพื่อรำลึกถึงบรรดาสื่อมวลชนรุ่นพี่ผู้ล่วงลับไปแล้ว
.
อีกทั้งยังมีการวางแผนการจัดเตรียมกิจกรรมต่างๆ อันเป็นสวัสดิการให้สื่อมวลชนได้เข้ามาร่วมสนุก รับเงินรางวัล กิจกรรมตรวจสุขภาพใจ ตรวจสุขภาพร่างกาย (ดัชนีมวลกาย มวลกระดูก) การประกวดคลิปพร้อมมีซุ้มสอนตัดต่ออาหารอร่อยจากร้านดัง และการดูดวงหลากรูปแบบ ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบอีกครั้ง
.
นอกจากนี้ยังมีวาระการประชุมการเตรียมจัดกิจกรรมนำสมาชิกชมรมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโส จำนวน 40 คไม่ไปชมพิพิธภัณฑ์ ศิลป์แผ่นดิน และพระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 14 ธันวาคม 2566