คณะสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เยือนสมาคมนักข่าวสปป.ลาวเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์สื่อมวลชน2ประเทศ

เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2566 นายวัสยศ งามขำ อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นหัวหน้าคณะนำผู้บริหารสมาคมฯ และสื่อมวลชนไทย เดินทางไปเยือนสปป.ลาว เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนสปป.ลาว ตามคำเชิญของสมาคมนักข่าวสปป.ลาวในระหว่างวันที่ 5-9 พ.ย. 2566 เป็นเวลา 5 วัน เพื่อยกระดับองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารให้กับสื่อมวลชนไทยมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับราชอาณาจักรสปป.ลาว นำไปใช้ในการรายงานข่าวอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องตามหลักวิชาชีพ เพื่อประโยชน์สาธารณะต่อไป

โดยมีผู้ร่วมคณะสื่อมวลชนไทยครั้งนี้ประกอบด้วย นายชำนาญ ไชยศร อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ
นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง เลขาธิการ นายสมศักดิ์ ศรีกำเหนิด เหรัญญิก น.ส.วัชรินทร์ เศรษฐกุดั่น อนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ ผศ.ดร. สิงห์ สิงห์ขจร อนุกรรมการสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ และนางสาวณัฐชา บุญเมือง เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร สนับสนุนโครงการโดย บมจ.ช.การช่าง และสายการบินแอร์เอเชีย