TJA เตรียมจัด 2 กิจกรรม ยกระดับวิชาชีพสื่อมวลชน

นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง เลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในวันนี้ (23 พ.ย. 66) สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มีการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจาก "กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์" เพื่อยกระดับวิชาชีพสื่อมวลชน 2 กิจกรรม ซึ่งจะจัดในช่วงเดือนมกราคม 2567

โดยกิจกรรมแรก เป็นการสัมมนา "ยุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์ ครั้งที่ 18" ซึ่งเป็นความร่วมมือกันของเครือข่ายนักวิชาการและนักวิชาชีพสื่อมวลชน โดยมีคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการของสมาคมฯ เป็นเจ้าภาพหลัก จะจัดใน หัวข้อ แนวโน้มใหม่และเทคนิคในโลกคอนเทนท์- New trend New Tech in Content Industries เบื้องต้นจะจัดในวันที่ 31 ม.ค. 2567

ส่วนอีกกิจกรรม เป็นการอบรมพัฒนาเสริมศักยภาพสำนักข่าวขนาดเล็กเพื่อความยั่งยืน ซึ่งมีคณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ได้เชิญตัวแทนสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) เข้าร่วมหารือรายละเอียด เบื้องต้นจัดปลายม.ค. 2567

ทุกกิจกรรมสามารถ ติดตามรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.tja.or.th Facebook สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย Thai Journalists Association และช่องทางอื่นๆ เร็วๆนี้