ประชุมหารือTJAและSONP วางแผนเตรียมจัดกิจกรรมการอบรมพัฒนาเสริมศักยภาพสำนักข่าวขนาดเล็กฯ

นายชำนาญ ไชยศร อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (ที่ปรึกษาโครงการฯ) นายวัฒนะชัย ยะนินทร อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ฯ ในฐานะหัวหน้าโครงการอบรมพัฒนาเสริมศักยภาพสำนักข่าวขนาดเล็กเพื่อความยั่งยืน

ประชุมหารือร่วมกับตัวแทนสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) และคณะทำงาน ในการวางกรอบเนื้อหา การกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และการวางแผนเตรียมจัดกิจกรรมการอบรมพัฒนาเสริมศักยภาพสำนักข่าวขนาดเล็กฯ เพื่อทำให้เกิดอาชีพยุคดิจิทัลแนวใหม่ ที่จะเปิดรับสมัครเร็วๆนี้ และคาดว่าจะจัดกิจกรรมประมาณปลายม.ค. 2567