สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯวางพวงมาลาถวายราชสักการะล้นเกล้ารัชกาลที่ 6

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 นายชำนาญ ไชยศร อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ เป็นผู้แทนสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ วชิรปาร์ค คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
นอกจากนี้ภายในงานจัดนิทรรศการ วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า “มุ่งมั่นสืบสานพระราชปณิธาน ล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 สู่วชิรพยาบาล 112 ปี” ณ อาคารวชิรานุสรณ์ (ตึกเหลือง) เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ด้วย