เสริมสุข กษิติประดิษฐ์ มอบเงินบริจาค 50,000 บาทให้สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เพื่อใช้เป็นสวัสดิการให้กับสื่อมวลชนที่ประสบภาวะวิกฤตในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด

21 สิงหาคมที่ผ่านมา นายเสริมสุข กษิติประดิษฐ์ บรรณาธิการอาวุโส new18 อดีตกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยและ อดีตบรรณาธิการศูนย์ข่าวอิศรา มอบเงินบริจาค 50,000 บาทให้สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เพื่อใช้เป็นสวัสดิการให้กับสื่อมวลชนที่ประสบภาวะวิกฤตในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด