ฝ่ายสิทธิเสรีภาพฯ TJA ติงสื่อระวังละเมิดสิทธิส่วนบุคคลในการรายงานข่าวชายพิการวัย 48 ปีโดนตัดสิทธิเบี้ยคนพิการมุ่งหน้าเข้ากรุง แนะเสนอข่าวเน้นประโยชน์สาธารณะ


ตามที่สื่อมวลชนหลายสำนักเกาะติดรายงานข่าว “ชายพิการวัย 48 ปีโดนตัดสิทธิเบี้ยคนพิการ” โยกรถสามล้อจาก จ.สุโขทัย เข้ากรุงเทพฯเพื่อยืนยันสิทธิ์ที่กรมบัญชีกลาง จนถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าละเมิดสิทธิความเป็นตัวส่วนตัวของแหล่งข่าวที่ยืนยันว่าขอพื้นที่ความเป็นส่วนตัวเพราะไม่ต้องการเป็นข่าวนั้น


นายชำนาญ ไชยศร อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ฝ่ายสิทธิเสรีภาพฯ ได้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว พร้อมทำการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า การปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนมีความสุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดจริยธรรมของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติที่ระบุว่า “สื่อมวลชนพึงละเว้นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล เว้นแต่กรณีเพื่อประโยชน์สาธารณะ” โดยเฉพาะการรายงานข่าว และภาพข่าวของผู้พิการในเชิงไม่สร้างสรรค์โดยไม่มีเหตุผลอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ


“ตามหลักเสรีภาพการรายงานข่าวและภาพข่าวนั้น แม้สื่อมวลชนสามารถกระทำได้อย่างเสรีภายใต้กรอบของกฎหมาย แต่สื่อมวลชนต้องเสนอข่าวโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และหลักสิทธิมนุษยชนของบุคคลที่ตกเป็นข่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องให้ความคุ้มครองอย่างเคร่งครัดต่อเด็ก เยาวชน กลุ่มเปราะบาง และผู้มีความหลากหลายด้านอัตลักษณ์ในสังคม รวมทั้งต้องไม่เป็นการซ้ำเติมความทุกข์หรือโศกนาฏกรรมอันเกิดแก่บุคคลและครอบครัวของผู้ตกเป็นข่าวดังนั้น ฝ่ายสิทธิเสรีภาพฯ จึงขอให้สื่อมวลชนยึดหลักการทำหน้าที่โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบของสังคม และพึงหลีกเลี่ยงการใช้คำที่ไม่สุภาพ หรือเนื้อหาข่าวที่สื่อความหมายเชิงเหยียดหยาม หรืออยู่ในข่ายประทุษวาจา หรือแสดงนัยเชิงลบและที่สำคัญต้องนำเสนอข่าวโดยเน้นถึงประโยชน์ต่อสาธารณะเป็นหลัก” อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพฯ กล่าว