อบรมภาษาจีนระดับพื้นฐานสำหรับสื่อมวลชน

  อบรมภาษาจีนระดับพื้นฐานสำหรับสื่อมวลชน สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันขงจื่อและแผนกส่งเสริมการเผยแพร่การเรียนภาษาจีน  ของสถานทูตจีน  จะจัดการอบรมหลักสูตรภาษาจีนระดับพื้นฐานสำหรับสื่อมวลชนที่ไม่เคยเรียนภาษาจีนมาก่อน โดยเรียนครั้งละ 3 ชั่วโมง จำนวน 10 ครั้ง  (เริ่มเรียนครั้งแรกต้นเดือนตุลาคม 2563) จึงขอเชิญชวนสื่อมวลชนที่สนใจร่วมตอบแบบสำรวจเพื่อนำไปออกแบบการอบรมให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เข้าอบรมต่อไป https://forms.gle/N2txMswNsZkEaRJ6A #สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย