รับสมัครผู้เข้าอบรมเซฟตี้ ๑๓“การรายงานข่าวในภาวะวิกฤตและสาธารณภัย”

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญในความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้สื่อข่าวภาคสนาม ที่จำเป็นต้องเข้าพื้นที่รายงานข่าวในสถานการณ์ที่มีปัญหาความขัดแย้งรุนแรง จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรายงานข่าวในภาวะวิกฤตและสาธารณภัย” (Safety Training 13) รุ่นที่ 13 ขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 25 - วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2567 ณ มอนโทโร่รีสอร์ท อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อช่วยสร้างองค์ความรู้พื้นฐานให้แก่สื่อมวลชนเรื่องการทำข่าวอย่างปลอดภัยในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้ง การเข้ารายงานข่าวในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติขนาดใหญ่ ทั้งจากน้ำท่วมใหญ่ แผ่นดินไหว สึนามิ เพลิงไหม้รุนแรง หรือตึกถล่ม รวมถึงวิธีการตรวจสอบและจัดการกับข่าวปลอม หรือ Fake News รวมถึงสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนที่ต้องเข้าปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงและส่งเสริมให้สื่อมวลชนรายงานข่าวอย่างครบถ้วน รอบด้าน
เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย

1.การเตรียมตัวและวางแผนก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงานข่าว

2.การเข้าทำข่าวในพื้นที่ที่ประสบภาวะวิกฤต สาธารณภัยและภัยพิบัติทางน้ำ

3.ภาษาที่ใช้ในการรายงานข่าว

4.วาทกรรมและการตรวจสอบ Fake News และ

5.การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ขอเชิญสื่อมวลชนอายุไม่เกิน 45 ปี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว โดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับระบบหัวใจ หอบหืด ลมชักฯ สามารถสมัครเพื่อเข้าร่วมอบรม รับจำนวน 30 คน (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ภายใน 18 เมษายน 2567 โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงค์ที่อยู่ด้านล่างนี้ สำหรับสื่อมวลชนที่เคยผ่านการอบรม Safety Training มาแล้วในรุ่นก่อนหน้านี้ สมาคมฯเปิดโอกาสให้ลงทะเบียนเข้าอบรมได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว โดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับระบบหัวใจ หอบหืด ลมชักฯ ได้การรับรองจากต้นสังกัด สามารถลงทะเบียนจากลิงค์ด้านล่างนี้


ทั้งนี้สมาคมฯจะมีการประกาศรายชื่อผู้ได้รับการอบรมในวันที่ 19 เมษายน นี้ พร้อมแจ้งกำหนดการและกติกาในการเข้าอบรม และกรณีที่มีผู้สมัครเข้ามาจำนวนมากเกิน 30 คน จะใช้เกณฑ์การพิจารณาที่เหมาะสมและถือเป็นที่สิ้นสุด
โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ www.tja.or.th หรือลิงค์ลงทะเบียนhttps://forms.gle/WgSfQgvCz1TNKC1d7