ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมเซฟตี้ 13“การรายงานข่าวในภาวะวิกฤตและสาธารณภัย”

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร

เซฟตี้ 13 “การรายงานข่าวในภาวะวิกฤตและสาธารณภัย”

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้พิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร เซฟตี้ 13การอบรมเชิงปฏิบัติการ การรายงานข่าวในภาวะวิกฤตและสาธารณภัย”

ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 25 – วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2567 ณ  Montoro Resort อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี  จำนวน 28 คน ประกอบด้วยสื่อมวลชนจากแขนงต่าง ๆ ดังนี้

1. กฤษณะ โตวาใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใ2. ขจร โพธิ์นิ่มไทย

3. จักรี ทิพบุญชูใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใ4. จิระศักดิ์ จิวะวัฒนาวนิช

5. เจนวิทย์​ แก้วเนินใใใใใใใใใใใใใใใใ6. ชวดล สัตถาภรณ์

7. ณัฏฐวรรณ มังคะตะใใใใใใใใใใใใใ8. ณัฐวัตร ลาพิงค์

9. ณัฐวีร์ แม้นทองใใใใใใใใใใใใใใใใใ10. ทศ ลิ้มสดใส

11. ธนกร จิณณ์เมธาใใใใ...............12. ธนกร ทองคำ

13. นงนภัส พัฒน์แช่ม...................14. นพรุจ สงวนจังวงศ์

15. นภัส ปราณีตพลกรัง               ..16. นิพิฐพนธ์ ไชยพฤกษ์

17. ปภัสสร องค์พิเชฐเมธา            .18. ปวีณา ชูรัตน์

19. ปัณณวิชญ์ อยู่ดี                      ..20. พิพัฒน์พงษ์ ศรีวิชัย

21. เมธาวี ทวีผล                         ....22. วรรณพร แก้วแพรก

23. วิศรุต วีระโสภณ                     ...23. ศรมัณ วงศาโรจน์

25. ศราวุธ แป้นศิริมงคลกุล          ..26. สัญชัย ปลื้มญาติ

27. ฐานิสร์ ทองนอก                     ...28. ณัฐชลภัณ  หอมแก้ว

ขอให้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านมาขึ้นรถตู้เพื่อเดินทางไปยัง มอนโทโร รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี. ณ  บริเวณลานจอดรถ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีหมอชิต ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 07.00 น.