ตัวแทนสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ร่วมกับ รฟม. ช.การช่าง และกิจการร่วมค้า ซีเคเอสที-พีแอลหารือแบบทางขึ้น-ลงสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ สถานีวชิรพยาบาล ประตูทางออกหน้าที่ทำการสมาคมนักข่าวฯ

(16 พค.) นายชำนาญ ไชยศร อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพสื่อมวลชน สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นายชัยฤทธิ์ ยนเปี่ยม รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ นายวิษณุ นุ่นทอง กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ นายสมาน สุดโต กรรมการจริยธรรมวิชาชีพ และนายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการจริยธรรมวิชาชีพ ประชุมหารือร่วมกับนายสรลักษณ์ โสตถิโยธิน ผอ.กองสถาปัตยกรรม (รฟม.) นายดนัย คุณประกิจ ที่ปรึกษา PMCSC1 นายสุพงศ์ อรรถธรรม ผจก.ฝ่ายสถาปัตยกรรม บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) และคณะ เพื่อติดตามความคืบหน้าการออกแบบทางขึ้น-ลงสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ สถานีวชิรพยาบาล ประตูทางออกบริเวณด้านหน้าที่ทำการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ


.
โดยการหารือครั้งนี้มีการพิจารณาร่วมกัน 3 เรื่องหลัก คือ 1.รูปแบบการก่อสร้างรั้วกำแพงใหม่ และทางเดินทางหน้าสมาคมนักข่าวฯ 2.ตำแหน่งติดตั้งป้ายชื่อของสมาคมนักข่าวฯ ที่ถูกรื้อออกไปก่อนหน้านี้เพื่อนำมาติดตั้งใหม่ในตำแหน่งที่มีความเหมาะสมดั่งเดิม และ3.การพิจารณาการออกแบบสร้างปล่องระบายอากาศโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ เพื่อลดผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน และสมาชิกของสมาคมนักข่าวฯ ที่จะเข้ามาใช้อาคารในอนาคต

การประชุมครั้งนี้ฝ่ายสมาคมนักข่าวฯ ค่อนข้างมีความกังวลหลายเรื่องโดยเฉพาะปล่องระบายอากาศ ขณะที่ทางฝ่าย ช.การช่าง กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที-พีแอล และ รฟม.ก็รับไปพิจารณา เบื้องต้นจะมีการนัดประชุมหารือข้อสรุปกันอีกครั้งใน 2 เดือนข้างหน้า และคาดว่าสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้จะแล้วเสร็จประมาณปี 2570