สมาคมนักข่าวฯ เชิญฟัง “สงครามการค้าจีน-สหรัฐ สงครามตัวแทน? (ไม่เสียค่าลงทะเบียน)

ด้วยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จะจัดเวทีสาธารณะเรื่อง “สงครามการค้าจีน-สหรัฐ  สงครามตัวแทน? : ผลกระทบต่อไทยและโลก”  วิทยากรประกอบด้วย ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร  ผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.ประพีร์ อภิชาติสกล  อุปนายกสมาคมอเมริกาศึกษาในประเทศไทย และอาจารย์ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และผศ. ดร. หลี่ เหริน เหลียง  (Li Ren Liang) คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ดำเนินรายการโดย ดร.ณัฏฐา โกมลวาทิน  สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในวันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.  ณ ห้องอินฟินีตี้  โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ

สื่อมวลชนและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมฟังกรุณาลงทะเบียนที่ลิงค์ลงทะเบียนด้านล่าง หรือที่ www.tja.or.th ภายในวันศุกร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (ไม่เสียค่าลงทะเบียน)

ลิงค์ลงทะเบียน https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdY9hDBMQZBokJXynl_5YAWsbL5rCCqA860c-0gfJf_Htj95w/viewform

ทั้งนี้เวทีสาธารณะดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการอบรมหลักสูตร “มองจีนยุคใหม่ ความท้าทายที่สื่อไทยควรรู้” ปีที่ ๓ โดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย

#สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ #ThaiJournalistsAsso

ชื่อ

Subtitle