รับสมัคร “พิธีกรอาสา” ในงาน “คนข่าวมาขายของครั้งที่ 4 ”

ตามที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย ร่วมกับศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์   ดขึ้นระว่างวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม – วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณลานรามา ฮอลล์ ชั้น G ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

จึงขอเชิญชวนเพื่อพี่น้องสื่อมวลชน พิธีกร ผู้ประกาศข่าว ศิลปิน ดารา ร่วมเป็นพิธีกรอาสาในกิจกรรมดังกล่าว ตามเวลาที่ท่านสะดวก เพื่อสร้างสีสันและเพิ่มความคึกครื้นในการ และยังเป็นการแสดงถึงความร่วมมือร่วมใจในอาชีพสื่อมวชนด้วยกัน

จึงขอเชิญท่านที่สนใจกรอกรายละเอียด (ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วัน เวลา ที่สะดวก) ตามลิงค์นี้ forms.gle/zJKuaa2834F3jqFe6 เพื่อกำหนดคิวและโปรโมทในกิจกรรมต่อไป

ขอบคุณในความร่วมมือ