จบการอบรมพิราบน้อยรุ่น 23 ปั้นนักศึกษาเป็นนักข่าวมืออาชีพ

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ที่โรงแรมวีกรุงเทพฯ นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง เลขาธิการและ อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ  นางหทัยรัตน์ ดีประเสริฐ รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ นางสาวนิภาวรรณ  แก้วรากมุกข์ ผู้จัดการโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ นักข่าวพิราบน้อย รุ่นที่ 23 และนางวิภาดา อิศระ ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร และประชาสัมพันธ์ การตลาด บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด มหาชน ร่วมกันมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาผู้ผ่านการอบรมเชิงปฎิบัติการ นักข่าวพิราบน้อย รุ่นที่ 23 จำนวน 20 คน จากสถาบันอุดมศึกษา 12 แห่ง ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2563