ศปสช. แจ้งรายละเอียดการรับปลอกแขนสื่อมวลชน

แจ้งรายละเอียดการรับปลอกแขนสื่อมวลชน

วันที่ 18 กันยายน 2563

-ตรวจสอบเอกสาร/ข้อมูลการลงทะเบียน

-เจ้าหน้าที่ประสานกลับไปแจ้งการลงทะเบียน(กรณีเอกสาร/การลงทะเบียนไม่มีปัญหา)

-เปิดให้รับปลอกแขนเวลา 13.00น. เป็นต้น ถึงเวลา 20.00น. (ส่งตัวแทนมารับได้)

วันที่ 19-20 กันยายน 2563

-เปิดศูนย์ฯ ให้รับปลอกแขนเวลา 09.00-20.00น. เป็นต้นไป(ส่งตัวแทนมารับได้)

-เปิดชั้นล่างอาคารสมาคมนักข่าวฯ เป็นจุดนัด จุดพัก-ส่งงาน มีอาหารว่างบริการ

-เปิดลานจอดรถให้นำรถข่าว/รถส่วนตัวของสื่อมวลชนมาจอดได้

Update on media identification armbands

Media identification armbands will be available at the Media Center for Journalist Safety on Sept.18, from 1.00 pm to 8.00 pm. The Center is located at the Thai Journalist Association on Samsen Road, Dusit area.

The applicant who registers for the armbands need not be present in person; each news agency is welcome to assign a representative to pick them up.

Please don’t forget to bring the following documents when picking up the armbands:

Letter of employment issued by your news agency.

Press card or other media credentials issued by the Ministry of Foreign Affairs, or the Public Relations Department.

On the day of the demonstration (Sept. 19) the Center will open from 9.00 am. Journalists covering the protest are welcome to rest, type up news reports, and park their cars at the Center. Snacks will be available.

ศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนในสถานการณ์การชุมนุม (ศปสช.)

The Media Center for Journalist Safety

17 กันยายน 2563