3พย52-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯมอบสินไหมทดแทนให้กับครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิต


สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯมอบสินไหมทดแทนให้กับครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิต

นายวันชัย  วงศ์มีชัย อุปนายก ฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและนางสาวนภาพร พานิชชาติ กรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ มอบสินไหมทดแทนมูลค่า 100,000 บาทให้กับนางปรียา  ไตรธรรม  ภรรยาของนายสาธิต ไตรธรรม สมาชิกสมาคมฯ สังกัดหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ซึ่งเสียชีวิต เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552  (ทำประกันชีวิตกลุ่มกับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด)