6พย52-ประกาศ รับสมัครผู้ประสานงานด้านสิทธิเสรีภาพสื่อ

ด้วยคณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยมีความประสงค์

จะรับสมัครพนักงานโครงการในตำแหน่ง ผู้ประสานงานด้านสิทธิเสรีภาพสื่อ เพื่อทำหน้าที่ ๑.ติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวด้านสื่อ ๒. ลงพื้นที่หาข้อมูล  กรณีที่สื่อถูกคุกคาม ๓. ประสานงานข้อมูลกับองค์กรสื่อระหว่างประเทศ ๔. จัดอบรม  สัมมนา  ประชุมต่างๆ  ที่แผนงานฝ่ายสิทธิฯ จะกำหนดขึ้น และ ๕. รับผิดชอบดำเนินกิจกรรมแผนงานด้านสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

 

ผู้สนใจส่งหลักฐานการสมัครงาน และประวัติการทำงานพร้อมรูปถ่าย มายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ๕๓๘/๑ ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐  หรือ E-mail: reporter@inet.co.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ รายละเอียดโทร. ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒

 

***************************************************

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่องการรับสมัครผู้ประสานงานด้านสิทธิเสรีภาพสื่อ

 

ด้วยคณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยมีความประสงค์ จะรับสมัครพนักงานโครงการในตำแหน่ง ผู้ประสานงานด้านสิทธิเสรีภาพสื่อ

คุณสมบัติ

๑. ชาย / หญิง จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา)

๒.    มีประสบการณ์ในการทำงานข่าวอย่างน้อย ๒ ปี

๓.    มีความสนใจงานด้านสิทธิเสรีภาพและกฎหมายสื่อ

๔.    มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี (จะพิจารณาพิเศษ)

หน้าที่

๑. ติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวด้านสื่อ

๒. ลงพื้นที่หาข้อมูล  กรณีที่สื่อถูกคุกคาม

๓. ประสานงานข้อมูลกับองค์กรสื่อระหว่างประเทศ

๔. จัดอบรม  สัมมนา  ประชุมต่างๆ  ที่แผนงานฝ่ายสิทธิฯ จะกำหนดขึ้น

๕. รับผิดชอบดำเนินกิจกรรมแผนงานด้านสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

 

ผู้สนใจส่งหลักฐานการสมัครงาน และประวัติการทำงานพร้อมรูปถ่าย มายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ๕๓๘/๑ ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐  หรือ E-mail: reporter@inet.co.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ รายละเอียดโทร. ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒