สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน เลี้ยงต้อนรับนักข่าวจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

นายพินิจ จารุสมบัติ นายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน เลี้ยงต้อนรับ นายหยู ชิงฉู่หัวหน้าคณะนักข่าวจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะ ร่วมกับนายประสงค์  เลิศรัตนวิสุทธิ์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในโครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์สื่อมวลชนไทย – จีน