8ธค52-ญี่ปุ่นเมืองเสรีภาพ สื่อเน็ตไม่แซง นสพ.

ไทยรัฐออนไลน์   8 ธันวาคม 2552

http://www.thairath.co.th/column/pol/page1scoop/51493

 

ญี่ปุ่นเมืองเสรีภาพ สื่อเน็ตไม่แซง นสพ.