ขอเชิญสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ชำระเงินค่าบำรุงประจำปี 2564

วันที่ 9 มกราคม 2564 นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อและเลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศแจ้งว่าสมาคมฯ เปิดให้สมาชิกชำระเงินค่าบำรุงประจำปี 2564 แล้ว โดยสมาชิกสามารถโอนเงินจำนวน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) เข้าบัญชีสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน เลขที่บัญชี 073-2-11315-3

แล้วส่งสลิปมาที่ tjareporter@gmail.com เพื่อสมาคมฯจะได้ออกใบเสร็จรับเงินให้ต่อไป