บก.นสพ.ลานมะพร้าว ร้องขอความเป็นธรรมถูกผู้บริหารมหาวิทยาลัยขู่ปิดหนังสือพิมพ์

บก.นสพ.ลานมะพร้าว มหาวิทยาลัยบูรพา บุกองค์กรวิชาชีพยื่นหนังสื่อถึงนายกสมาคมนักข่าวฯ ร้องขอความเป็นธรรมถูกผู้บริหารมหาวิทยาลัยขู่ปิดหนังสือพิมพ์ หลังเสนอข่าวผลหยั่งเสียงเลือกตั้งอธิการบดีคนใหม่ “ประสงค์” รับเรื่องชงเข้าฝ่ายสิทธิเสรีภาพทันที

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2553 เวลา 10.30 น. ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มีตัวแทนนสพ.ลานมะพร้าว ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ฝึกหัดของนิสิต ชั้นปีที่ 3 วิชาเอกนิเทศศาสตร์ สาขาวารสารศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำโดย น.ส.สาวิตรี แก้วมณี บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว เข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เพื่อขอความเป็นธรรมกรณีนสพ.ลานมะพร้าวถูก ข่มขู่คุกคามเสรีภาพทางวิชาการในมหาวิทยาลัยบูรพา และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของนิสิต เข้าข่ายขัดต่อรัฐธรรมนูญ ปี 2550 มาตรา 45

โดยน.ส.สาวิตรี แก้วมณี กล่าวว่า หลังจากนสพ.ลานมะพร้าวฉบับกำแพงนิวส์ ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2552 เสนอข่าวผลหยั่งการเสียงในมหาวิทยาลัยถึงคะแนนนิยมต่อผู้ที่จะเป็นอธิบการบดีคนใหม่ ปรากฎว่ามีผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และเป็นหนึ่งในกรรมการสรรหาอธิการบดี ได้สั่งเรียกเก็บหนังสือพิมพ์ฉบับดังกล่าว และเรียก รศ.สุกัญญา บูรเดชาชัย อาจารย์ที่ปรึกษานสพ.ลานมะพร้าวไปพบ เพื่อสอบถาม โดยผู้ที่เรียกไปสอบถามได้ให้เหตุผลว่า นสพ.ลานมะพร้าวจะไปรบกวนกระบวนการสรรหาตำแหน่งอธิบการบดีไม่ได้กลัวสื่อจะไปชี้นำ แต่ทางกองบรรณาธิการนสพ.ฯได้พิจารณาแล้วว่า ไม่ได้นำเสนอผลคะแนนแต่ละคณะในมหาวิทยาลัย นสพ.เพียงทำภาพรวมคะแนนทั้งหมด นำเสนอเป็นกราฟวงกลม ดังนั้นนสพ.ลานมะพร้าวไม่ได้ทำผิดกฎของมหาวิทยาลัย ที่ระบุว่าห้ามสื่อมวลชนนำเสนอผลคะแนนหยั่งเสียง อย่างไรก็ตามหลังจากโดนสังเก็บนสพ.ลานมะพร้าวที่เสนอผลหยั่งเสียงไปแล้ว ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ที่เป็นหนึ่งในกรรมการสรรหาฯ ยังบอกด้วยว่า ถ้ารศ.สุกัญญา ยังควบคุมนิสิตในการนำเสนอข่าวนี้ไม่ได้ จะยื่นเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัย เพื่อสั่งปิดนสพ.ลานมะพร้าวต่อไป

ขณะที่นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า หลังจากที่ได้รับเรื่องไว้แล้ว จะส่งให้ฝ่ายสิทธิเสรีภาพและปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวฯพิจารณาข้อเท็จจริงต่อไป และอาจจะถึงขั้นทำหนังสือให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยบูรพา ที่เป็นหนึ่งในกรรมการสรรหาอธิบการบดี ชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นด้วย เพราะเข้าข่ายขัดต่อรัฐธรรมนูญ

ต่อ มาตัวแทนนิสิตวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เดินทางไปที่รัฐสภา ยื่นหนังสือร้องเรียน ต่อนายสมชาย แสวงการ ส.ว.สรรหา ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา และนายประสาร มฤคพิทักษ์ ส.ว.สรรหา ในฐานะประธานอนุกรรมาธิการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา เพื่อขอความเป็นธรรมในกรณีดังกล่าว จากนั้นได้เดินทางไปยื่นหนังสือต่อนายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเข้าร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ที่มีนพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นผู้รับเรื่อง