สัมมนาเชิงปฏิบัติการนักข่าวประจำปี 2553

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันอิศรา ได้จัดทำโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนักข่าวประจำปี 2553 ขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพสื่อมวลชน โดยใช้ Role model ทั้งจากผู้ที่มีความน่าเชื่อถือ ได้รับการยอมรับจากกลุ่มวิชาชีพและผู้แทนจากกลุ่มนักวิชาการเพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ความเป็นวิชาชีพและจริยธรรมให้กับผู้สื่อข่าว ซึ่งจัดระหว่างวันศุกร์ที่ 5 – วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2553 ณ บ้านสวนสาริการีสอร์ท จังหวัดนครนายก

(รายละเอียด จดหมาย กำหนดการ แบบตอบรับ)