สมาคมนักข่าวนักนสพ.ฯ สวัสดีปีใหม่ศ.น.พ. ประเวศ วะสี

สมาคมนักข่าวนักนสพ.ฯ สวัสดีปีใหม่ศ.น.พ. ประเวศ  วะสี

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2553 นายประสงค์  เลิศรัตนวิสุทธิ์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นำคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ร่วมสวัสดีปีใหม่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ  วะสี ราษฎรอาวุโส  พร้อมทั้งขอพรและคำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาวงการสื่อสารมวลชน