25มค53-ปิระมิดของข่าว

 

วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2553 เวลา 21:30:43 น.  มติชนออนไลน์

ปิระมิดของข่าว

โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์
รายงานของศูนย์วิจัยสื่อ Pew แถลงว่า จากการศึกษาสื่อในเมืองบัลติมอร์ รัฐแมรีแลนด์ ในระยะเวลาหนึ่ง ได้พบว่า 95% ของข่าวที่มีเรื่องใหม่ล้วนมาจากสื่อกระแสหลัก โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์