สมาคมฯ เข้าเยี่ยมคารวะ นายสมสะหวาด เล่งสะหวัด รองนายกรัฐมนตรีลาว

 

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 29 ม.ค. นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นำคณะผู้บริหารสมาคมฯ เข้าเยี่ยมคารวะ นายสมสะหวาด เล่งสะหวัด รองนายกรัฐมนตรีลาว ณ สำนักงานนายกรัฐมนตรี ณ นครเวียงจันทร์ ในโอกาสที่เดินทางมายังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในโครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์สื่อมวลชนไทย-ลาว ระหว่างสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและสมาคมนักข่าวแห่งสปป.ลาว