สมาคมฯ เข้าเยี่ยมคารวะ นายวิบูลย์ คูสกุล เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศลาว

 

เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 29 ม.ค. นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นำคณะผู้บริหารสมาคมฯ เข้าเยี่ยมคารวะ นายวิบูลย์ คูสกุล เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศลาว ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ นครเวียงจันทร์ ในโอกาสที่เดินทางมายังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในโครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์สื่อมวลชนไทย-ลาว ระหว่างสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและสมาคมนักข่าวแห่งสปป.ลาว