ปิดการอบรม “นักข่าวพิราบน้อยรุ่นที่ 23”

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนจาก บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น และ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวพิราบน้อย” รุ่นที่ 23  ขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 19 ถึงวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน  2563 ณ ทรูดิจิทัล พาร์ค และโรงแรม วี กรุงเทพฯ เอ็มแกลเลอรี โฮเทล คอลเลคชั่น (บีทีเอสราชเทวี) โดยมีนักศึกษาที่เรียนสาขานิเทศศาสตร์ วารศาสตร์ สื่อสารมวลชนผ่านการคัดเลือก จำนวน 20 คน จาก 12 มหาวิทยาลัยเข้าร่วมการอบรม ได้แก่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

สำหรับหลักสูตรในการอบรมในปีนี้ นักศึกษาผู้เข้าอบรมได้ฟังการบรรยายเรื่อง “5GW  โดย นายธวัชชัย ฤกษ์สำราญ รองผู้อำนวยการธุรกิจโมบายล์  และคณะกรรมการยุทธศาสตร์ 5G การบรรยายเรื่อง “ประสบการณ์ทำข่าวในสถานการณ์การชุมนุมในไทยและต่างประเทศ เปรียบเทียบกับการชุมนุมในปัจจุบัน”  โดยนายจตุรงค์ แสงโชติกุล ผู้ประกาศข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสและนายทศพล ชัยสัมฤทธิ์ผล Content Creator (ฟรีแลนซ์) BBC Thai,THE STANDARD, AF  การบรรยายเรื่อง “วารสารศาสตร์มือถือ” โดยนางสาวจิราพร  คำภาพันธ์ ผู้สื่อข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

นายวสวัตต์ โอดทวี ผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และนายนพฤทธิ์ กมลสุวรรณ  Video Journalist Businesstoday

และได้เรียนรู้ถึงการวางแผนการทำข่าว (pre-production) พร้อมกับลงพื้นที่จริงในการทำข่าวและผลิตชิ้นงาน

การอบรมครั้งนี้มีนางสาวบุศรินทร์ วรสมิทธิ์ ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าว สถานีโทรทัศน์ PPTVHD 36 เป็นหัวหน้าทีมวิทยากรและพี่เลี้ยง  นางสาวจิราพร  คำภาพันธ์ ผู้สื่อข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เป็นผู้ช่วยหัวหน้าทีม ทีมพี่เลี้ยง 4 คน ประกอบด้วย นายวสวัตต์ โอดทวี ผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์เดลินิวส์  นายนพฤทธิ์ กมลสุวรรณ  Video Journalist Businesstoday นายคัชฑาพงศ์  ลีลาพงศ์ฤทธิ์ ผู้สื่อข่าวการเมือง TNN 24 และนางสาว พรรษนันท์   ช่างคิด ผู้สื่อข่าว TNN 24 นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง เลขาธิการสมาคมฯ เป็นประธานค่าย และนางสาวนิภาวรรณ์ แก้วรากมุกข์ อดีตเลขาธิการ สมาคมฯ เป็นผู้จัดการโครงการ 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ขอขอบพระคุณ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น และ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ ขอขอบคุณทีมวิทยากร วิทยากรพิเศษ ทีมพี่เลี้ยง และทีมสนับสนุนที่มีส่วนสำคัญยิ่งที่ทำให้การอบรมประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ