วันนักข่าว ๒๕๕๓-TJA 55th Anniversary

 


สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส  วันนักข่าว ๒๕๕๓
“TJA  55th Anniversary”
วันศุกร์ที่  ๕  มีนาคม ๒๕๕๓  เวลา ๑๗.๐๐-๒๐.๐๐ น.

ณ ห้อง Bangkok Convention  Center   ชั้น ๒๒
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์
๑๗.๐๐ น.    ลงทะเบียน
๑๘.๐๐ น.    พิธีกรกล่าวต้อนรับ
๑๘.๐๕ น.     วิดีทัศน์ประวัติ ผลงานของสมาคมฯ
๑๘.๑๕ น.    คุณประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์
นายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
-  กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน
- ความสำคัญของวันนักข่าวและรางวัลอิศรา อมันตกุล
๑๘.๓๐ น.    พิธีมอบรางวัลผลการประกวดข่าว
๑. ประเภทข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม
๒. ประเภทภาพข่าวยอดเยี่ยมรางวัลอิศรา อมันตกุล ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล
๓. ประเภทข่าวยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา อมันตกุล ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล
๑๙.๐๐ น.    การแสดงของครอบครัวดนตรีอี๊ด ฟุตบาท
(บริการอาหารและเครื่องดื่มระหว่างการบรรเลงดนตรี)
๑๙.๓๐ น.     ปาฐกถาพิเศษ “๒ ผู้นำ”
คุณอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี
“แนวทางการแก้ไขปัญหาการลงทุนกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม”
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
“การสร้างความเชื่อมั่นกับนักลงทุนท่ามกลางวิกฤต”
๒๐.๓๐ น.     ปิดงาน

สูจิบัตร และแผ่นโฆษณา