เครือข่ายหยุดทำร้ายประเทศไทยฯ จับตาสถานการณ์ วันที่ 26 กุมภาพันธ์

21 กุมภาพันธ์ 2553

เครือข่ายหยุดทำร้ายประเทศไทยฯ จับตาสถานการณ์ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ เรียกร้องทุกฝ่ายไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา หยุดใช้สื่อเป็นเครื่องมือทางการเมือง

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เครือข่ายหยุดทำร้ายประเทศไทยหยุดใช้ความรุนแรงได้มีประชุมประเมินสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองก่อนศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนัดฟังคำพิพากษาคดียึดทรัพย์ 76,000 ล้านของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรในวันที่ 26 กุมภาพันธ์นี้ ซึ่งกลุ่มพลังการเมืองต่างๆยังคงมีการเคลื่อนไหว อย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้สังคมไทยตกอยู่ในสภาวะที่มีความตึงเครียด หวาดหวั่นว่า แต่ละฝ่ายจะใช้ความรุนแรงเข้าแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้น

ในที่ประชุมของเครือข่ายหยุดทำร้ายประเทศไทยฯ มีความห่วงใยว่าสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง และการเคลื่อนไหวทางของกลุ่มการเมืองต่างๆที่อาจนำไปสู่ความรุนแรงได้จากความพยายามในการยั่วยุของฝ่ายต่าง ๆ ในหลากหลายรูปแบบ   

ด้วยเหตุนี้เครือข่ายหยุดทำร้ายประเทศไทยฯ เรียกร้องทุกฝ่ายต้องไม่ใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ และ เห็นว่าในระบอบประชาธิปไตย นั้นการชุมนุมทางการเมืองเป็นสิทธิและเสรีภาพอันชอบธรรมของประชาชน แต่ต้องชุมนุมอย่างสงบ สันติวิธีและไม่ไปละเมิดกฎหมายและสิทธิของผู้อื่น    และขอเรียกร้องไปยังทุกฝ่ายทั้งกลุ่มคนที่เคลื่อนไหวและฝ่ายรัฐบาลให้มีความอดทนอย่างถึงที่สุด เพราะความรุนแรงที่เกิดขึ้นจะสร้างความบอบช้ำให้กับประเทศมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ที่ประชุมยังแสดงความเป็นห่วงการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน ซึ่งต้องไม่นำเสนอข่าวยั่วยุ      หรือนำเสนอข้อมูลเพื่อชี้นำไปในทางที่จะก่อให้เกิดความรุนแรง   เพราะอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดกับมวลชนของแต่ละฝ่าย ที่จะนำไปสู่ความเกลียดชังและใช้ความรุนแรงต่อกันและกันได้ โดยเฉพาะฝ่ายต่างๆรวมถึงรัฐบาลไม่ควรใช้สื่อเป็นเครื่องมือทางการเมือง โฆษณาชวนเชื่อหรือปลุกปั่นยุยงให้เกิดความรุนแรง
อย่างไรก็ตามเครือข่ายหยุดทำร้ายประเทศไทยฯมีความเห็นว่า ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งดังกล่าว สื่อมวลชนต้องยึดมั่นในการทำหน้าที่เสนอข่าวอย่างรอบด้านและเป็นธรรม  รวมทั้งเปิดพื้นที่ให้ทุกฝ่ายได้เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้เครือข่ายหยุดทำร้ายประเทศไทยฯจะติดตามสถานการณ์ทางการเมืองอย่างใกล้ชิด ถ้าหากมีแนวโน้มว่าสถานการณ์ความขัดแย้งจะนำไปสู่ความรุนแรง ทางเครือข่ายฯขอให้ประชาชนทุกฝ่ายร่วมกันแสดงออกว่าสังคมไทยไม่ต้องการความรุนแรงและขอเรียกร้องให้ประชาชนต้องไม่เข้าร่วมกับกิจกรรมที่สร้างความรุนแรงและเรียกร้องทุกฝ่ายแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี