นาตยา เชษฐโชติรส อดีตนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยได้รับการประกาศ เกียรติคุณเป็น “ผู้หญิงเก่งแห่งปี 2553” สาขาสื่อมวลชน

นาตยา เชษฐโชติรส อดีตนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็น “ผู้หญิงเก่งแห่งปี 2553” สาขาสื่อมวลชน

สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ร่วมกับองค์กรติดตามความก้าวหน้าด้านมิติหญิงชายเพื่อความเสมอภาค มูลนิธิส่งเสริมพลังสร้างสรรค์ของ สตรี จะจัดการประชุมสัปดาห์สตรีสากล ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2553 ณ ศูนย์เยาวชน (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง กรุงเทพฯ เพื่อร่วมฉลองวันสตรีสากล โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญในการเสริมสร้างการรับรู้ การตระหนักในบทบาทของสตรีไทย และเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์

ในงานดังกล่าวนอกจากมีการประชุมทางวิชาการแล้ว ยังได้มีการคัดเลือกผู้หญิงจาก 10 สาขาอาชีพ ให้ได้รับการประกาศเป็น “ผู้หญิงเก่งแห่งปี” โดยในส่วนของสาขาสื่อมวลชนนั้นนางสาวนาตยา เชษฐโชติรส หัวหน้าข่าวการเมือง หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์และอดีตนายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้รับการประกาศเกียรติคุณ จะมีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่  4 มีนาคม 2553 เวลา 09.00-12.00 น.  ณ อาคารกีฬาเวสม์ 2 สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่นดินแดง