ส.นักข่าวมอบปลอกแขนเขียวสื่อให้นายกฯแจ้งฝ่ายความมั่นคง สื่อมวลชนสามารถขอรับได้ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย(ตรงข้ามโรงพยาบาลวชิระ) ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ของวันนี้เป็นต้นไป

การเมือง/ทำเนียบ/12มี.ค.
ส.นักข่าวมอบปลอกแขนเขียวสื่อให้นายกฯแจ้งฝ่ายความมั่นคง

                เมื่อเวลา 11.30 น. นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มอบหนังสือพร้อมด้วยปลอกแขนสีเขียวที่มีสัญลักษณ์ของสมาคมนักข่าวฯ ให้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เพื่อแจ้งต่อไปยังหน่วยงานความมั่นคงและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดูแลการชุมนุมของกลุ่มนนปช.ในวันที่ 12-14 มี.ค. รับทราบตรงกันว่าในการทำข่าวการชุมนุมครั้งนี้สื่อมวลชนทุกแขนงจะได้รับแจกปลอกแขนดังกล่าวจากสมาคมนักข่าวฯเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของสื่อมวลชน จึงขอให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนอำนวยความสะดวกในการทำข่าวครั้งนี้ให้กับสื่อมวลชนด้วย
                ทั้งนี้ในส่วนของปลอกแขนดังกล่าวสื่อมวลชนสามารถขอรับได้ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย(ตรงข้ามโรงพยาบาลวชิระ) ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ของวันนี้เป็นต้นไป