แถลงการณ์ “เครือข่ายสันติวิธีเปิด PEACE ROOM”

 

แถลงการณ์ "เครือข่ายสันติวิธีเปิด PEACE ROOM"

เครือข่ายสันติวิธีเปิดกิจกรรมเชิงรุกให้ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันความรุนแรงด้วยการตั้ง PEACE ROOM ร่วมเสนอแนะมาตรการสันติวิธี เพื่อป้องกันระงับและบรรเทาความรุนแรง

เครือข่ายสันติวิธี เปิด PEACE ROOM เพื่อดำเนินการประมวลและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสันติวิธี วิเคราะห์และเสนอแนะมาตราการสันติวิธี เพื่อป้องกันระงับ และบรรเทาความรุนแรง ตอลดจนคลี่คลายความขัดแย้ง และพร้อมเป็นเครือข่ายติดต่อผู้สนับสนุนและเกี่ยวข้องกับสันติวิธี

เครือข่ายสันติวิธี ขอชื่นชมทั้งสองฝ่ายที่ต่างยืนยันที่จะไม่มีการใช้ความรุนแรง พร้อมเสนอกิจกรรมและเรียกร้องดังนี้

1. เครือข่ายจะจัดให้มีกิจกรรม สันติอาสาสักขีพยาน ทำหน้าที่เป็นพยานข้อเท็จจริงในที่ชุมนุม และพร้อมจัดอบรมให้แก่อาสาสมัครเป็นการเร่งด่วนตั้งแต่วันนี้

2. เรียกร้องรัฐบาลและแกนนำผู้ชุมนุมให้มีการระดมความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการพูดคุย อันอาจนำไปสู่การเจรจา (Talk about Talk)

3. พร้อมขอเรียกร้องให้กรุงเทพมหานคร นำภาพกล้องวงจรปิดในกรุงเทพมหานครขึ้นเว็บไซด์ออนไลด์ตลอด 24 ชั่วโมง

โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อกับเครือข่ายสันติวิธีได้ที่

Facebook : เครือข่ายสันติวิธี

Twitter : http://twitter.com/nonviolencenet

Email: peaceroom2010@gmail.com

Website : www.nonviolencenetwork.com

โทร. 02-883-2971  โทรสาร 02-424-7401  มือถือ 086-300-5458


เครือข่ายสันติวิธีประกอบด้วย ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล เครือข่ายพุทธิกา กลุ่มเยาวชนศึกษาสันติวิธี กลุ่มประชาชนผู้ไม่เอาสงครามกลางเมือง เครือข่ายหยุดทำร้ายประเทศไทย หยุดใช้ความรุนแรง

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2553 เวลา 13.00 น. ณ สมาคมนักข่าวนัีกหนังสือพิมพ์

แห่งประเทศไทย พระไพศาล วิสาโล  และรองศาสตราจารย์ ดร.โคทม อารียา ในนามเครือข่ายสันติวิธี แถลงข่าวเปิด "PEACE ROOM" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกัน ระงับและบรรเทาความรุนแรง และเปิดรับอาสาสมัครสักขีพยาน ผู้สนใจสามารถติดต่อกับเครือข่ายสันติวิธีได้ที่ Facebook : เครือข่ายสันติวิธี ,Twitter : http://twitter.com/nonviolencenet, Email: peaceroom2010@gmail.com,  Website : www.nonviolencenetwork.com และโทร. 02-883-2971  โทรสาร 02-424-7401  มือถือ 086-300-5458
(เครือข่ายสันติวิธีประกอบด้วย ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล เครือข่ายพุทธิกา กลุ่มเยาวชนศึกษาสันติวิธี กลุ่มประชาชนผู้ไม่เอาสงครามกลางเมือง เครือข่ายหยุดทำร้ายประเทศไทย หยุดใช้ความรุนแรง)