15มีค52-เครือข่ายสันติวิธีจัดพิธี “จุดเทียนสันติภาพ”

เครือข่ายสันติวิธีจัดพิธี "จุดเทียนสันติภาพ"
นำโดย พระไพศาลวิสาโล เย็นนี้ (15 มี.ค.) เวลา 19.00 น.
ณ ลานหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพ สี่แยกปทุมวัน ถนนพระราม 1 (ตรงข้ามมาบุญครอง)
ขอความร่วมมือสื่อมวลชนเผยแพร่ข่าวเชิญชวนประชาชนผู้รักสันติเข้าร่วมพิธีนี้
ติดต่อประสานงาน  คุณพรทิพย์ 085-9177212
เครือข่ายสันติวิธีประกอบด้วย ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาล้ยมหิดล เครือข่ายพุทธิกา กลุ่มเยาวชนศึกษาสันติวิธี กลุ่มประชาชนผู้ไม่เอาสงครามกลางเมือง เครือข่ายหยุดทำร้ายประเทศไทย
//////////////

กลุ่ม สันติอาสาสักขีพยาน ได้ออกจาก Peace Room ไปสังเกตุการณ์ในการชุมนุมที่ ราบ 11 ในเวลา 9.12 น. เพื่อทำงานเป็นสักขีพยานหากมีความรุนแรงเกิดขึ้น
สันติอาสาสักขีพยาน เป็นอาสาสมัครในเครือข่ายสันติวิธี ที่ได้รับการฝึกฝนเพื่อเป็นผู้สังเกตุการณ์เพื่อเก็บข้อมูลและภาพในสถานที่ชุมนุมและความเคลื่อนไหวของการชุมนุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเกิดความรุนแรง อาสาสมัครอีกส่วนหนึ่งได้ออกไปตะเวณในกรุงเทพเพื่อสังเกตุการณ์เช่นกัน
ขณะนี้ Peace Room ได้เปิดทำการเพื่อแสวงหาสันติวิธีป้องกันความรุนแรงในวิกฤติการเมืองที่กำลังดำเนินอยู่ รายละเอียดของ Peace Room อยู่ในแถลงการณ์ที่แนบไว้กับเอกสารนี้
Peace Room จะมีรายงานความเคลื่อนไหวต่อเนื่องในเย็นวันนี้