บริจาคน้ำดื่มให้กลุ่มผู้ชุมนุม นปช. และเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ

 

บริจาคน้ำดื่มให้กลุ่มผู้ชุมนุม นปช. และเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ
ดร.วงษ์ภูมิ  วนาสิน ประธานมูลนิธิพัฒนาผู้นำเยาวชน  และพลเอกเอกชัย  ศรีวิลาศ ตัวแทนเครือข่ายหยุดทำร้ายประเทศไทย หยุดใช้ความรุนแรง บริจาคน้ำดื่มจำนวน 6,000 ขวด ให้แก่กลุ่มผู้ชุมนุมแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ(นปช.) และทหาร ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลสถานการณ์การชุมนุม ฝ่ายละ 3,000 ขวด เพื่อสนับสนุนแนวทางการชุมนุมตามระบอบประชาธิปไตย และการรักษาความสงบเรียบร้อยของเจ้าหน้าที่ โดยไม่ใช้ความรุนแรง