เครือข่ายสันติวิธี-ขอร่วมมือลดความรุนแรงจากทุกฝ่าย

เครือข่ายสันติวิธี

ขอร่วมมือลดความรุนแรงจากทุกฝ่าย

๘ เมษายน ๒๕๕๓

การตัดสินใจประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ของรัฐบาล  รวมทั้งแรงกดดันให้รัฐบาลใช้ความเด็ดขาดในการจัดการต่อผู้ชุมนุม ได้ทำให้หลายฝ่ายวิตกกังวล ถึงการเผชิญหน้าอันอาจเป็นสาเหตุให้เกิดความรุนแรงขึ้นได้

เครือข่ายสันติวิธี จึงใคร่ขอเรียกร้องต่อรัฐบาล แกนนำผู้ชุมนุมแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ แห่งชาติ (นปช.) และทุกฝ่าย ดังนี้

๑.       ขอให้รัฐบาลยึดมั่นที่จะไม่ใช้ความรุนแรงและหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับผู้ชุมนุมให้มากที่สุด รีบดำเนินการคลี่คลายสถานการณ์อันจะนำไปสู่การยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตาม พ.ร.ก. ว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเร็ว

๒.     ขอให้รัฐบาลเป็นผู้นำประกาศอย่างเป็นทางการในการยุบสภาผู้แทนราษฎรให้ชัดเจน เช่นภายใน ๖ เดือน พร้อมทั้งประกาศว่าจะเร่งดำเนินการให้มีกลไก การปฏิรูปเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง โดยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย และหลีกเลี่ยงการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งซ้ำรอย เช่นเอื้อประโยชน์ต่อบุคคลหรือฝ่ายใดฝ่ายเดียว

๓.      ขอให้ นปช. ชุมนุมในที่ตั้ง และรับผิดชอบต่อการเคลื่อนไหวที่เกินขอบเขตของสันติวิธี โดยให้ยุติบทบาทของแกนนำที่ไม่ยึดมติของ นปช. และมีแนวโน้มใช้ความรุนแรง เช่น นายอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง

๔.      ขอให้ นปช. ดำเนินการส่งแกนนำหรือผู้ชุมนุมที่กระทำความผิด ให้แก่ตำรวจ ดังที่ นปช.ได้ดำเนินการกับบุคคลที่อาจก่อความรุนแรงแก่ผู้เข้าร่วมชุมนุม เช่น ผู้พกพาอาวุธ

๕.      ขอให้ทุกฝ่ายระมัดระวังในความปลอดภัยของตนและผู้อื่น โดยเฉพาะของเด็ก สตรี และผู้ชรา โดยการถนอมร่างกายและชีวิตอันหาค่ามิได้ ไม่ใช้วาจาข่มขู่ต่อชีวิต และหลีกเลี่ยงการใช้อาวุธใด ๆ

๖.       ขอให้กำลังใจทุกฝ่ายเดินหน้าเข้าสู่การเจรจา เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว

 

ข้อมูลเพิ่มเติม นิมิตร์ เทียนอุดม 0816666047 วีรพงษ์ เกรียงสินยศ 0863304968 สารี อ๋องสมหวัง 081-6685240

ติดต่อกับเครือข่ายสันติวิธี

Facebook: เครือข่ายสันติวิธี                   Twitter: http://twitter.com/nonviolencenet

Email: peaceroom2010@gmail.com Website: www.nonviolencenetwork.com

โทรศัพท์ 02- 883-2971 โทรสาร 02-424-7401 โทรศัพท์มือถือ 086-3005458

 

เครือข่ายสันติวิธีประกอบด้วย ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล เครือข่ายพุทธิกา กลุ่มเยาวชนศึกษาสันติวิธี กลุ่มประชาชนผู้ไม่เอาสงครามกลางเมือง เครือข่ายหยุดทำร้ายประเทศไทย