งานปฐมนิเทศ โครงการศึกษาดูงานด้านสื่อมวลชนของอาจารย์ด้านนิเทศศาสตร์

นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แ่ห่งประเทศไทย เปิดโครงการศึกษาดูงานด้านสื่อมวลชนของอาจารย์ด้านนิเทศศาสตร์ ประำจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 19 เมษายน ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2553 โดยมีอาจารย์เข้า่รวมโครงการทั้งสิ้น 11 คน จาก 11 สถาบันการศึกษาโดยจะำไปศึกษาดูงานที่หนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆดังนี้ เดลินิวส์ คมชัดลึก มติชน ไทยรัฐ บางกอกโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ บ้านเมือง และ เดอะเนชั่น